Våre Løsninger

MudWizard

Sammen med Technosub i Canada så har vi utviklet en egen løsning for bruk av MudWizard et organisk polymer som gjør at vi oppnår rask utfelling av partikkler og forurensing i vannet. Vår løsning er designet rundt dette produktet og gjør at vi kan oppnå effektiv bruk av polymeret og holde forbruket lavt i drift. Vi leverer dette i forskjellig oppsett men det er hele veien basert på fullautomatisk drift som monitorerer vannkvalitet og dosering avhengig av det som kommer inn i anlegget.

Utfelling

Mini avrenningsanlegg

Containertech miniavrenning

Containertech Sandfang

Silo Løsning for lite fotavtrykk

Mudwizard unit med silo

Combi unit med slamuttak

Combiunit løsning

Trykkfilter for uttak av tørrstoff

Trykkfilter og Combi unit

Oljeutskiller

Vi kan levere Containertech sine 40m3 Containere med spesialdesignet coalescer filter for utskilling av olje fra vann, disse har en kapasitet på 11 l/s pr. Container

PH Justering

Vi kan levere Containertech sine løsninger for enten kjmisk eller Co2 justering av PH i vannet

Tungmetal filtrering

Vi har utviklet en løsning for filtrering av oppløste ungmetaller der vi benytter Leca sitt Filtralite HMR