Tungmetall filtrering

[bilde]

Vann ut etter Filtralite HMR rensesteg

Sammen med Leca så leverer vi en unik løsning for filtrering og reduksjon av både partikkulære og oppløste tungmetaller. Vi har sammen med de og Containertech nå kjørt deres nyutviklede Filtralite HMR på flere anlegg for å redusere mengden med oppløste tungmetaller. Dette har vist stor effekt og vi oppnår og en stor effekt på regenerering av filtermaterialet gjennom løsning for tilbakespyling.

Bilde fra en av Filtercontainerene som er i drift

Vi har kjørt over 200 tilbakespylinger av filtermaterialet og ser at vi kan holde filtreringseffekten oppe over lang tid med opperasjon selv om vannet som kommer inn er av høy forurensingsgrad.

Filtralite HMR

[bilde]

Filtralite HMR

Filtralite HMR er fremstilt fra en spesial leire og med en produksjonsprosess som gir veldig stor overflate og vanngjennomstrømmning, dette i tillegg til at det kan tilbakespyles og dermed kjøre stabilt over veldig lang tid gjør at dette er en unik løsning for å absorbere og redusere oppløste tungmetaller i tilleg til at vi filtrerer bort de aller fineste partikklene i vannet i dette rensesteget.

Filtralite HMR kan til en viss grad sammenlignes med Granulated Activated Carbon (GAC), men er unikt i debn forstand at vi kan kjøre gjentatte tilbakespylinger på dette og dermed oppnå veldig lang levetid på materialet før det kan tas i retur og gjennvinnes.
[bilde]
Sammenligning mellom Filtralite HMR og GAC