Trykkfilter

[bilde]

Trykkfilter og Combi unit for uttak av slam

Vi leverer løsning for filtrering og fjerning av partikler var vann og væsker, denne løsningen har vi utviklet og levert i sammarbeid med Obeling Filter som gjennom mange år har levert løsninger til mange forskjellige applikasjoner.
Dette gjør at vi leverer løsninger basert på utprøvde teknologier og løsninger som gir våre kunder ett godt produkt i ny innpakning.

Trykkfilter unit
Styreskap og Kompressor med trykktank

Det unike med denne løsningen er at vi klarer å ta ut slammet med vann innhold på mellom 14 og 30% avhengig av partikkelfordeling. Dette gjør at vi på veiprosjekter som det stilles stadig strengere krav til kan muliggjøre å levere slam med tippbil isteden for med slambiler slik det blir gjordt i dag.

På nye prosjekter i dag så er det ofte krav til vanninnhold under 40% og det gjør at våre kunder kan møte disse kravene og samtidig oppnå en stor miljøgevinst med tanke på bortkjøring av slam fra operasjonen, og ofte også store økonomiske besparelser på transport og håndteringskost.

Trykkfilter kjører fullautomatisk og benytter ett gjenbruksfilter som rengjøres mellom hver opperasjon med hjelp av vann og luft og gjør at det kan kjøre lenge før det må byttes, vi har og overvåking på vannmengder osm kommer inn i anlegget slik at dersom det ikke kommer vann inn så går systemet i pausemodus og dermed trenger det ikke tilsyn i form av operasjon, med en gang vi ser vann inn i anlegget gjennoptar det operasjonen og tar ut avfallet som samles i Combi Unit løsningen vår.

[bilde]
PID for trykkfilter løsning