Om oss

Vi ble etablert i 2014 og har siden oppstart levert utstyr til både offshore og onshore indutri.

Vår hovedaktivitet nå er løsninger for vannrensing innen overvann og prosessvann for både infrasturktur og industri prosesser.

Våre løsninger brukes for å håntere prosessvann fra både tunell driving og utslipp fra prosessindustri, vi har forskejllige løsninger som muliggjør at vi kan håntere store menger forurenset vann og oppnår god effekt på fjerning av suspenderte stoffer og tungmetaller.

Besøksadresse:
Nesmoen 3
4745 Bygland