MudWizard

[bilde]

For at man skal oppnå en effektiv og fullgod utfelling av forurensing i vannet så benytter vi en spesialtilpasset løsning for å tilsette pulymer, dette er utviklet i sammarbeid med Technosub i Canada og benytter deres tablettbaserte polymer.
[bilde]

Stor effekt i lite volum polymer.

Vår løsning benytter en omrører (Dissolver) som vi fyller med tabletter og doserer en polymerholdig vannmengde i forurenset vann som kommer inn i renseprosessen. Dette gjør at vi kan behandle store mengder vann som klarner på sekunder etter behandling.
[bilde]

PID på MudWizard injeksjon

Ved hjelp av styresystemet som fullautomatisk tilsetter MudWizard etter hvor forurenset vannet er så oppnår vi en stabil drift av anlegget der riktig dosering skjer uavhengig av vannforurensing. Vi kan og bruke mange forskjellige MudWizard sammensetninger slik at vi oppnår best mulig effekt avhengig av forurensning som kommer inn.

På denne måten kan vi behandle forskjellige typer forurensninger både organiske og partikulære forurensinger. Vi kjører vann som er bahandlet videre i renseprosessen til sedimentering avhengig av valg som gjøres på hvert enkelt anlegg. her har vi forskjellige løsninger vi kan tilby og alle våre løsninger er modulbasert slik at vi kan skreddersy etter ønsker som kunden må ha.

Vi leverer og MudWizard løsningen i en egen Combi Unit der vi har integrert MudWizard tilsettning og sedimentering i samme container dette gjør at vi kan levere løsning for utfelling på ett veldig lite fotavtrykk og kan fjerne avfallsslam direkte i starten av renseprosessen.